Vilkår for bruk for registrering av brukere av tjenester levert av MP House, a.s.

1. Introduksjon

Firmaet MP House, som med registrert kontor i Praha 4, Branická 514/140, postnummer: 147 00, Identifikasjonsnummer: 28218221, registrert i Handelsregistret holdt av Kommunalretten i Praha, Seksjon B, Innlegg 6493 referert til som "operatøren" er operatøren eller medsponsoren til en rekke Internett-servere. Serveren er alltid oppført nedenfor i disse vilkårene ("vilkårene").

2. Tjenestebeskrivelse

Disse vilkårene styrer rettighetene og forpliktelsene til operatøren og brukerne av tjenestene som er oppført nedenfor når de registreres under Internett- eller telekommunikasjonsgrensesnittet. Under Vilkårene er det ikke avgjørende om brukeren har logget på serveren via et Internett- eller telekommunikasjonsgrensesnitt.

3. Serverliste

Disse vilkårene gjelder når du registrerer deg for denne serveren:

  • Lekteens.no
(sammen heretter kalt "serveren").

4. Rettigheter og forpliktelser fra partene

4.1. For full utnyttelse av Server-tjenestene, er brukeren interessert i å opprette en brukerkonto og bruke den under disse angitte vilkårene, samt under de spesielle vilkårene for bruk av de enkelte serverne.
4.2. Brukerkontoen består av et brukernavn og passord.
4.3. Brukeren må skrive inn dataene som er påkrevet av Operatøren innen registreringen.

5. Konsekvenser av brudd på Brukerens forpliktelser

5.1. Operatøren forbeholder seg retten til å slette brukerkontoer hvis brukernavn forårsaker lovbrudd og / eller er i strid med gode manerer eller offentlig orden eller operatørens rettigheter og / eller tredje del, selv uten forvarsel om tilbakekalling og uten erstatning. Spesielle forhold for servere kan gi tilleggsrettigheter for brukerkonto.
5.2. Operatøren forbeholder seg også retten til å slette brukernes brukerkontoer som bryter vilkårene og / eller vilkårene for bruk av hver server og / eller gjeldende lov, god moral, offentlig orden eller operatørens og / eller tredjeparts rettigheter.

6. Behandling av personopplysninger

6.1. En operatør skal behandle personopplysninger i samsvar med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri bevegelighet for slike opplysninger (generell erklæring om Personvern) og tilhørende lokal lov.
6.2. For å registrere en bruker på servere, er operatøren autorisert til å behandle brukerens personlige data eller personlige data som er oppgitt eller angitt av brukeren ved registrering (spesielt adressedata).
6.3. Slik behandling av personopplysninger er lovlig ettersom det er nødvendig å inngå en kontrakt der operatøren gir en serverregistreringstjeneste og brukeren er den delen som skal være gjenstand for personopplysninger.
6.4. I konkrete tilfeller kan operatøren behandle personopplysninger utover omfanget av artikkel 6.2. og 6.3 av vilkårene for å beskytte operatørens eller tredje parts legitime interesser (for eksempel interesse for sikker drift av Tjenesten) i samsvar med de juridiske kravene til behandling av personopplysninger.
6.5. Når en bruker videresender eller videresendes til operatørens personopplysninger fra andre personer, er brukeren forpliktet til å informere slike personer om behandling av personopplysninger og sikre lovligheten i behandlingen av personopplysninger. Ellers er brukeren ansvarlig for operatøren for skade.

7. Avsluttende bestemmelser

7.1. Individuelle vilkår for bruk vil også gjelde for levering av tjenester til enkelte servere. Vilkårene for de enkelte serverne har prioritet i forhold til disse vilkårene.
7.2. Operatøren forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene ensidig, særlig når loven endres, tekniske endringer av servere eller tjenester på servere eller i tilfelle endring i operatør, organisatoriske eller forretningsprosesser fra operatøren. Brukeren godtar disse vilkårene.

Disse vilkårene trer i kraft på datoen for offentliggjøring.